แมกนีเซียมช่วยโรคขาอยู่ไม่สุขหรือไม่?

การทานแมกนีเซียมสำหรับโรคขาอยู่ไม่สุขได้ผลหรือไม่? เราได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาคำตอบ โรคขาอยู่ไม่สุขเป็นภาวะที่รบกวนการนอนหลับและทำให้เกิดอาการหงุดหงิดและไม่สบายตัวในผู้ที่มีอาการ การวิจัยเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าการรับประทานแมกนีเซียมสำหรับกลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุขอาจช่วยบรรเทาอาการไม่สบายบางอย่างได้ เนื่องจากช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและสุขภาพของเส้นประสาท  แมกนีเซียม เป็นแร่ธาตุที่เราเก็บไว้ในโครงกระดูกของเรา สำหรับใช้ในกระบวนการต่างๆ เช่น การปล่อยพลังงานจากอาหาร การสังเคราะห์ดีเอ็นเอ การควบคุมความดันโลหิต และการทำงานของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ แหล่งแมกนีเซียมที่ดี ได้แก่ ถั่ว เมล็ดพืช และผักใบเขียว การขาดแมกนีเซียม (hypomagnesemia) อาจทำให้เกิดอาการกระตุกของกล้ามเนื้อและตะคริว ซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับผู้ที่มีอาการขาอยู่ไม่สุข ผู้ที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะ ได้แก่ ผู้ติดสุราและผู้ที่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลต่อการดูดซึมสารอาหาร...