การเชื่อมโยงของประธาน BBC กับอดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรถูกสอบสวน คณะกรรมการ BBC เพื่อทบทวนผลประโยชน์ทับซ้อน

สหภาพการออกอากาศ Bectu เรียกร้องให้แต่งตั้ง Richard Sharp เป็น ประธาน BBCเพื่อให้มีการสอบสวนโดยกรรมาธิการเพื่อการแต่งตั้งสาธารณะของสหราชอาณาจักร “ในฐานะผู้ประกาศบริการสาธารณะ จำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนและรัฐสภาสามารถไว้วางใจให้ BBC ปฏิบัติหน้าที่และนัดหมายโดยปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจริงหรือที่รับรู้ได้” Philippa Childs หัวหน้า Bectu กล่าว “บริษัทเป็นกระบอกเสียงเกี่ยวกับความสำคัญของความเป็นกลางและความโปร่งใสในทุกระดับขององค์กรและในผลลัพธ์ของมัน สมาชิก Bectu และพนักงานคนอื่น...