นักแสดง ‘Transformers’ Anthony Ramos และ Dominique Fishback รับรางวัล Rising Stars ที่ CinemaCon

นักแสดงจะได้รับรางวัลของพวกเขาในระหว่างงาน Big Screen Achievement Awards ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่จะให้เกียรติแก่ Zendaya, Christopher Nolan, Emma Thomas และนักแสดงจากเรื่อง ‘Joy Ride’ ของ Adele Lim CinemaCon ได้มุ่งเน้นไปที่ดาว Transformers คู่หนึ่งเพื่อรับแสงพิเศษในปลายเดือนนี้...