ความหลากหลายทางหน้าจอทีวีของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่เป็นตัวแทน

การศึกษาใหม่ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์โดย Screen Australiaแสดงให้เห็นว่าความหลากหลายทางหน้าจอโทรทัศน์ของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังมีสิ่งที่ต้องทำอีกมาก “Seeing Ourselves 2: Diversity, Equity and Inclusion in Australian TV Drama” ตรวจสอบความหลากหลายของตัวละครหลักในละครโทรทัศน์และละครออนไลน์ของออสเตรเลียที่มีสคริปต์ 361 เรื่องซึ่งออกอากาศระหว่างปี 2559...